Privacy Verklaring

Privacy beleid VVDB Nederland

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe VVDB Nederland omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening worden verwerkt.

In dit beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele beleid treft u altijd aan. Dit privacy beleid, versie 1, is op 27 februari 2018 voor het laatst gewijzigd.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid is genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voornaam en achternaam, geslacht, contactgegevens van klanten, leveranciers, hun vertegenwoordigers en eventueel medewerkers.
 2. Voornaam en achternaam en contactgegevens van mensen die contact met ons opnemen om diensten af te nemen, een samenwerking aan te gaan, vragen hebben.
 3. Voor en achternaam, contactgegevens van mensen aan wie wij trainingen en workshops verzorgen.
 4. Gegevens over het gebruik van de website door het gebruik van Cookies en Google Analytics.
 5. Uw e-mailadres, voor- en achternaam en naam van uw praktijk indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Onze doelen voor het verwerken van de gegevens

 1. U kunt een bestelling plaatsen en de bestelling betalen, waarna de producten worden toegezonden aan het door u aangegeven adres.
 2. Om uw opdracht / bestelling door te geven aan de leverancier zodat u de gewenste producten ontvangt.
 3. Om contact met u op te nemen, te onderhouden en om vragen te beantwoorden.
 4. Om de bestelling te kunnen volgen, om een bestelling retour te kunnen ontvangen en de bestelling te verwerken.
 5. Voor verwerking in ons klantenbestand en administratie i.v.m. facturatie.
 6. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren.
 7. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 8. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, om nieuwsbrieven aan u te verzenden. Bij elke nieuwsbrief is het mogelijk om u weer af te melden.
 9. Statistische gegevens zoals het totale aantal bezoekers, bezoekgedrag en demografische patronen te monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen op de wensen van de klant.
 10. Ten behoeve van de veiligheid van de website en de dienstverlening van ons, alsmede het tegen gaan van fraude en misbruik.
 11. Onze servers registreren automatisch bepaalde logbestandgegevens waaronder uw webbezoek, IP-adres, browsertype, pagina en URL waar u de website binnen komt of waar u de website verlaat, aantal klikken, landingspagina’s, bekeken pagina’s etc.
 12. Voor archiefdoeleinden.

Gronden

De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • –  toestemming van u.
 • –  op basis van de uit te voeren overeenkomst.
 • –  een wettelijke plicht.

We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf. Ook is het mogelijk dat we de persoonsgegevens van derden ontvangen. We verwachten van deze derden dat zij de persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen verwerken en aan ons overdragen.

Derden

Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Bij de verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen, met hen hebben wij een overeenkomst gesloten aangaande uw persoonsgegevens en/of deze derden hanteren eigen privacy voorwaarden, denk aan de vervoerder van uw bestelde producten. Wij zullen verder alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

Beveiliging

Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

We maken gebruik van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeur te onthouden. U kunt cookies uitzetten via de browser. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics

Middels Analytics hebben wij inzage in het bezoekgedrag. Deze gegevens, waaronder uw IP- adres, worden opgeslagen op de servers van Google in de USA. In het privacy beleid van Google leest u meer hierover. Deze gegevens kunnen niet door ons worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Bewaren van gegevens

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen.

Rechten betrokkene

U kunt op verzoek kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer informatie onjuist is, kunt u verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kunt u een toestemming intrekken. Zo spoedig, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit beleid genoemd.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering of het maken van bezwaar kunt u richten aan VVDB Nederland, T.a.v. mw. B. Verhoeven van den Brand, via Vragen over het beschermen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0486 450 540 of mail naar